För att komma till institutionens webbsida klicka här

 

Denna server innehåller arbetsmaterial och är endast tillgänglig internt. Lösenord fordras för att komma vidare.


Eastpapuan
Intranet
linguistic-typology
Pollinett
Lingvistiks internsida kan nås från valfri dator på internet men för datorer utanför institutionen fordras lösenord som kan erhållas av behöriga från bosse@ling.su.se