Definitiv anmälan om deltagande i Fonetik 2004, 
den 26-28 maj på Stockholms Universitet.

V.g. mejla uppgifter om förnamn, efternamn och hemvist 
(institution och universitet eller motsvarande) till 
fonetik2004 snabel-a ling.su.se senast 2004-04-04.