....
FONETIK 2004
 
startsida
kontaktadress
viktiga datum
cirkulärbrev
.
boende
karta & bilder
.
anmälan
registrering
bidragsmall
presentationer
.
deltagare
program
konferensvolym
.
sammanfattning
tidigare
konferenser
.
(Uppdaterad 2003-12-08)
Inbjudan till Fonetik 2004, Stockholm 26-28 maj 2004

Detta är det första cirkulärbrevet om nästa års fonetikkonferens, Fonetik 2004, nr XVII i serien. Vid årets konferens i Umeå åtog vi oss på Stockholms universitet att arrangera det kommande mötet. Här vill vi nu ge viss förhandsinformation. Fastän vi alla skulle uppskatta internatsformen kom vi fram till att fördelarna med att hålla konferensen på campusområdet överväger hos oss. Konferensen kommer alltså att äga rum på Stockholms universitets campusområde onsdag den 26 till fredag den 28 maj.

Det är ännu inte möjligt för oss att säga om det blir nödvändigt att ta ut en avgift för deltagande i konferensen, men vi försöker att undvika detta bl a med hjälp av Fonetikstiftelsen. 

På denna webbsajt för Fonetik 2004 kommer vi successivt att lämna mera detaljerad information om konferensen. Det går också bra att kontakta oss e-postledes. Vi kommer i stort sett att följa tidigare års rutiner vad gäller tidsplanen för anmälan och skriftliga bidrag: 

1 februari: Preliminär anmälan
4 april: Definitiv anmälan om deltagande. 
4 april: Stoppdatum för insända (högst 4-sidiga) bidrag
1 maj: Konferensprogrammet tillgängligt på denna plats. 
26-28 maj: Konferensen äger rum. 

Boendet under Fonetik 2002 får deltagarna ordna själva. Informationen sammanställd under "boende" är tänkt att underlätta detta. 

Vi ser fram emot ditt deltagande i konferensen! 

Peter Branderud, Olle Engstrand och Hartmut Traunmüller