....
FONETIK 2009

startsida
kontaktadress
viktiga datum
cirkulärbrev
.
boende
karta & bilder
.
anmälan
registrering
bidragsmall
presentationer
.
deltagare
program
konferensvolym
.
sammanfattning
tidigare
konferenser
.
(Version 2009-05-06)
Inbjudan till Fonetik 2009, Stockholm 10-12 juni 2009

Detta är det första cirkulärbrevet om nästa års fonetikkonferens, Fonetik 2009, nr XXII i serien. Vid årets konferens i Göteborg åtog vi oss på Stockholms universitet att arrangera det kommande mötet. Här vill vi nu ge viss förhandsinformation. Konferensen kommer att äga rum på Stockholms universitets campusområde onsdag den 10 till fredag den 12 juni.

Det är ännu inte möjligt för oss att säga om det blir nödvändigt att ta ut en avgift för deltagande i konferensen, men vi försöker att undvika detta bl a med hjälp av Fonetikstiftelsen och Stockholms universitets rektor.

webbsajten för Fonetik 2009 kommer vi successivt att lämna mera detaljerad information om konferensen. Det går också bra att kontakta oss på e-postadressen . Tidsplanen för anmälan och skriftliga bidrag liknar den hos tidigare konferenser i den här serien, men är anpassad till det något senare datumet för konferensen:

23 februari: Preliminär anmälan.
20 april: Definitiv anmälan om deltagande.
20 april: Stoppdatum för bidrag till konferensvolymen (normalt 4-sidiga, högst 6-sidiga).
25 maj: Konferensprogrammet tillgängligt på denna plats.
10-12 juni: Konferensen äger rum.

Boendet under Fonetik 2009 får deltagarna ordna själva. För att underlätta detta kommer viss informationen att sammanställas under länken "boende".

Vi ser fram emot ditt deltagande i konferensen!
Peter Branderud, Francisco Lacerda och Hartmut Traunmüller