Fonetiklaboratoriet
Fonetik Lokaler
Projekt
Utrustning
Program
Presentationer
Support
Arkivet
Länkar
Manualer och beskrivningar

DPU-scan manual (manual till Scannerprogramvara i grafikdatorn)
Wavesurfer
Öppna en ljudfil med Cooledit2000
Inspelning med Adobe Audition 2.0 (eller Cooledit2000)
Kort beskrivning och "Hur man kommer igång" med Swell
Praat för nybörjare

Mer programvaruinformation och manualer

Allmän information

Fonetikdatorernas organisation (endast inom institutionen)
Z:disken - nätdisk på datorer inom SU

IPA-tecken

Ansvariga inom fonetiklaboratoriet
löpande drift
huvudansvarig
nätverk & datorsystem
teckenspråksavdelningens videostudio
Hassan Djamshiedpey
Peter Branderud
Bo Kassling
Thomas Björkstrand
Ansvarig: bosse@ling.su.se.