Fonetiklaboratoriet
Fonetik Lokaler
Projekt
Utrustning
Program
Presentationer
Support
Arkivet
Länkar
 


Fonetiklaboratoriet vid institutionen för lingvistik, Stockholms universitet används i såväl forskning som undervisning. Det erbjuder utmärkta experimentella möjligheter för studier i talets produktion och perception samt för avancerad talsignalbehandling. I laboratoriet utförs även ögonrörelsemätningar. Laboratoriet byggdes om 1997 och har nu ändamålsenliga lokaler för olika slags experiment. Bl. a. finns ett ekofritt rum. Laboratoriet utför förutom akustiska och fysiologiska mätningar även ögonrörelsemätningar och är flitigt använt i såväl forskning som undervisning.

Laboratoriet kan hyras med eller utan assisterande personal.


Talproduktion

Talperception

Programvaror för konstruktion av stimuli för grundläggande perceptionsexperiment finns på samtliga datorer. Dessa används i såväl forskning som undervisning. Inspelning kan ske i ekofria rummet eller i någon av de inspelningsstudios som finns inom laboratoriet.

 

Talfysiologi

Talfysiologiska experiment genomförs i ett elektrisk skärmat laboratorium. Här ses tvådimensionell rörelsemätning av läpprörelser med Movetrack

.

 

Talutveckling
Små barns talutveckling är ett dynamiskt forskningsområde. Ett specialanpassat laboratorium för perceptuella experiment med bl. a. ögonrörelsemätningar har byggts upp. Intill laboratoriet finns väntrum , toaletter och möjlighet till blöjbyte.
Akustik

Kvalificerade ljudinspelningar görs i det ekofria rummet . Inspelningar kan även göras i de flesta laboratorieutrymmen, varav ett av dessa är specialanpassat för akustiska inspelningar.

Video

En större och en mindre videostudio finns inom laboratoriet.

Den mindre används företrädesvis för inspelningar på teckenspråk


Ansvarig:
jeffy@ling.su.se