Fonetiklaboratoriet
Fonetik Lokaler
Projekt
Utrustning
Program
Presentationer
Support
Arkivet
Länkar

Fonetik vid andra lärosäten
Tal, Musik och Hörsel vid Kungl Tekniska Högskolan
Fonetik i Lund
Lingvistik i Göteborg
Lingvistik i Umeå
Lingvistik i Uppsala
Länkar till Fonetiklaboratorier och Fonetikavdelningar  (lista från Helsingfors Universitet)

Intressant om fonetik
Internet Institute for Speech and Hearing

Talsyntes
Examples of Synthesized Speech
AT&T  Text To Speech - Interactive Demo
The History of Speech Synthesis 1770-1970
Smithsonian Speech Synthesis History Project 1922-1985
Dennis Klatt's History of Speech Synthesis 1939-1985


Ansvar: bosse@ling.su.se.