Fonetiklaboratoriet
Fonetik Lokaler
Projekt
Utrustning
Program
Presentationer
Support
Arkivet
Länkar
Undervisning Undervisningslaboratoriet kan genom sitt flyttbara möblemang användas dels som undervisningssal med 30 studentplatser, dels för laborationer med mindre studentgrupper. Alla datorer har inspelningsmöjligheter och fonetiska specialprogram.
Forskning I forskningslaboratoriet finns 4 datorer med Microsoft Windows/Linux, alla datorer med fonetisk programvara.

Perception

Video

Perceptionslaboratoriet är en c:a 35 kvm stor inspelningsstudio med kontrollrum avsedd för ljud och videoinspelningar.Det kan flexibelt anpassas för inspelningar av barn i hemmaliknande miljö eller för experiment med flera försökspersoner samtidigt.

Preparation

Verkstad

I preparationsrummet förbereds försökspersoner och utrustning för experiment. Tillverkning och anpassning av experimentell utrustning sker i den närliggande verkstaden.

Fysiologi

Akustik

Fysiologilaboratoriet är ett av 3 mindre speciallaboratorier. Det innehåller kontrollrum och inspelningsrum med mellanliggande dörr. Fysiologilaboratoriet är som namnet antyder specialutrustat för experiment i talfysiologi. Rummet är galvaniskt isolerat.
I akustiklaboratoriet genomförs mindre audioinspelningar.

Talperception

Talutveckling

Detta laboratorium används för forskning i barns språkutveckling. I nära anslutning finns väntrum, toaletter, plats för barnvagnar och blöjbyte. Lokalen är galvaniskt isolerad. 

Videostudio Den mindre videostudion används för videoinspelningar av teckenspråk, särskilt för den uppbyggnad av ett teckenlexikon som pågår inom Avdelningen för teckenspråk.
Ekofritt rum

Det ekofria rummet används för inspelningar i kontrollerad akustisk miljö. Det ekofria rummet används för inspelningar som kräver särskilt god kontroll på den akustiska miljön.

Ansvarig:
jeffy@ling.su.se.