Fonetiklaboratoriet
Fonetik Lokaler
Projekt
Utrustning
Program
Presentationer
Support
Arkivet
Länkar
Wavesurfer

Wavesurfer - ett fritt talanalysprogram från KTH

User Manual

Wavesurfers hemsida

Öppna ljudfil med wavesurfer

Swell

Swell

Kort beskrivning och "Hur man kommer igång"

Nyvallas hemsida för Swell

 
Praat Praat
doing phonetics by computer freeware

Praat för nybörjare ((engelska)

Praat's hemsida

 

Audition

Cooledit

 

Adobe Audition (tidigare CoolEdit)
inspelning och editering av ljud

Tutorials

Adobes hemsida for Adobe Audition

Öppna en ljudfil med Cooledit2000

Inspelning med Adobe Audition 2.0 (eller Cooledit2000) (

 
Osiris


Osiris
verktyg för att arbeta med röntgen- och MRI-bilder / filmer.

Finns även för Mac OS9 och Mac OSX


Osiris 4.18 download Osiris manual (pdf)
Osiris homepage

 
ESPS/waves

ESPS / waves - ett avancerat talanalysprogram (endast för UNIX))

waves - introduction (pdf) (intranät)
ESPS - introduction (pdf) (intranät)
ESPS / waves - manuals (intranät)


 

 
Swedia Övrigt

Swedia Manual
Jämförelse av olika talanalysprogram
Programverktyg på nätet

 
Ansvarig:
jeffy@ling.su.se.