Fonetiklaboratoriet
Fonetik Lokaler
Projekt
Utrustning
Program
Presentationer
Support
Arkivet
Länkar
Datorer En stor del av den laborativa verksamheten sker med hjälp av datorer och fonetiskt inriktade programvaror
Datornät Laboratoriet är utrustat med ett 1 Gb datornät vilket innebär blixtsnabb datorkommunikation mellan datorerna

Palatograf

 

Elektropalatografi är en metod för direkt observation av kontakten mellan tunga och gom

Movetrack

Movetrack är ett system för rörelsemätning av ett antal punkter i två dimensioner. Systemet har utvecklats vid institutionen
Tobi eyetracking Ögonrörelsemätningssystem  
Sterilisering Lisa W&H
Tryck och flödesmätning Glottal Enterprises MCV-4

Bandspelare

DVD-recorder

Rull-, kassett-, DAT- och digitala bandspelare
Glottograf Glottal Enterprises EG2
Fonetisk pedagogik Fysiologiska modeller
Mikrofoner Högkvalitativa mikrofoner, fasta och trådlösa
Digital plotter Graphtec
Video Digitala videokameror och bandspelare
Övrigt Endast de mest använda apparaterna specificeras ovan. Äldre utrustning som fortfarande används är exempelvis modulsystem med filter och förstärkare, Kay Spectrograf "DSP5500", Kay "Computer speech lab"
Ansvarig:
bosse@ling.su.se.