Hörselskadade barns Språkutveckling

Erik Borg 1, Arne Risberg 2, Robert McAllister 3, Britt-Marie Undemar 4, Gertrud Edquist 5, Anna-Clara Reinholdson 6, Anna Wiking-Johnsson 7, Ursula Willstedt-Svensson 8

1 Ahlséns Forskningsinstitut, Regionsjukhuset Örebro/Örebro universitet, Örebro
2 Institutionen för tal, musik och hörsel, KTH, Stockholm
3 Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, Stockholm
4 Hörsel- och dövpedagogisk verksamhet, Örebro
5 Logopedmottagningen, Mora lasarett, Mora
6 Enheten för barnlogopedi/SU, Göteborg
7 Talkliniken, Danderyds sjukhus, Danderyd
8 Hörselvårdsavdelningen, Universitetssjukhuset i Lund, Lund

Metodbok, Ahlséns Forskningsinstitut Rapport 2B (2000). Örebro universitet, Regionsjukhuset, Örebro läns landsting.

SAMMANFATTNING

För att följa enskilda hörselskadade barns språkutveckling och för att utvärdera pedagogiska och tekniska habiliteringsmetoder har ett testbatteri (HSS ¾ HörselSkadade Barns språkutveckling) tagits fram. Hörselskadade barn i åldern 4, 5 och 6 år med hörtröskel 80 dB tonmedelvärde eller bättre, har ingått i studien. Samtidigt har föräldrar och barnens hemvägledare deltagit i en enkätundersökning om barnens hörsel, tal, hörapparatanvändning m.m. Resultaten visar att testen har god validitet, och ett första referensmaterial har erhållits.

1) barn med hörselnedsättning - även ensidig - har försenad språkutveckling; 2) förseningen ökar vid större nedsättning; 3) sexåringar med mer än 40 dB hörselnedsättning har inte kommit ikapp de normalhörande barnen; 4) medianåldern för upptäckt är 3,5 år; 5) hörapparater förbättrar effektivt barnens förmåga att delta i samtal; 6) tidigare upptäckt och därmed tidigare habilitering samt utökad föräldrautbildning och bättre hörapparatutnyttjande är angelägna åtgärder för att förbättra de hörselskadade barnens språkutveckling.

View pdf-version of paper


PERILUS | All issues | 2000 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University