Utlänsk britning - Varfer?  

Robert McAllister

Språkbitar, red. Jane Nystedt. Stockholm: Svenska Förlaget. 72-73.


PERILUS | All issues | 2001 issue | Previous| Next | Phonetics at Stockholm University