Perception av emotioner och avsikter samt akustiska egenskaper hos vuxna människors skrik  

Elin Larsson

Term paper in Phonetics 2002
Department of Linguistics, Stockholm University

ABSTRACT


PERILUS | All issues | 2002 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University