Research Seminars in 2002

Spring Term

Björn Lindblom: Tungans frihetsgrader och motorisk optimering i talets produktion

Joost van der Weijer (Institutionen för lingvistik och fonetik, Lunds univesitet): The linguistic input to an infant between six and nine months old

Anders Eriksson & Hartmut Traunmüller: Perception of syllable prominence by listeners with and without competence in the tested language

Lucie Ménard (Institut de la Communication Parlée, Université Stendhal, Grenoble): Non uniform vocal tract growth and vowel production: variability and perceptual invariance

Jan-Olof Svantesson (Institutionen för lingvistik och fonetik, Lunds universtitet) & David House (Institutionen för tal, musik och hörsel, KTH): Tonproduktion, tonperception och tonogenes i kammu

Fall Term

Adrian Simpson (Institut für Germanistische Sprachwissenschaft, Friedrich-Schiller-Universität, Jena): Possible articulatory reasons for sex-specific differences in vowel duration

Björn Lindblom: Örats ”spektrograf” och lite hörselfysiologi för fonetiker

Eva Lindström: Ordbetoning och satsintonation i kuot

Ulla Sundberg: Åldersrelaterade fonetiska specifikationer - Voice Onset Time i tal till ettåringar

Anders Eriksson & Hartmut Traunmüller: En akustisk studie av ordbetoning i spanska

Hartmut Traunmüller & Diana Krull: Lokala talhastighetens roll för perceptionen av kvantitet undersökt i estniskan

John Ohala (Department of Linguistics at UC Berkeley): Aerodynamic studies of speech production

Bob McAllister: Läget i utvecklingen av ett nytt talförståelsetest med fonologisk avståndsmetrik


PERILUS | All issues | 2002 issue | Phonetics at Stockholm University