Research Seminars in 2003

Spring Term

...

Gunilla Preisler, Margareta Jennische, Anne-Marie Öster: Språkutveckling vid ogynnsamma betingelser

Hartmut Traunmüller, Anders Eriksson (& Lucie Ménard): Perception av talares ålder och kön samt vokalkvalitet undersökt med stimuli producerade med en artikulatorisk modell

Olle Engstrand, Diana Krull: "Talrytm - intention eller konsekvens? Några tvärspråkliga observationer längs hyper/hypo-dimensionen"

Diana Krull, Hartmut Traunmüller (& Wim A. van Dommelen): Den lokala talhastighetens effekt på kvantitetsperceptionen: en jämförelse mellan estniska, finska och norska lyssnare.

Fall Term

Christina Hellman, Francisco Lacerda, Magnus Enquist, Östen Dahl och Sören Nylin: Språket ur biologiskt perspektiv

Anastasia Karlsson (Institutionen för lingvistik, avdelningen för fonetik, Lunds universitet och Stockholms universitet): Prominens och morastruktur i mongoliska

Ulrika Nettelbladt (Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet): Från autonom beskrivning och fonologiska processer till metrisk hypotes och nonord

Björn Lindblom: Dynamic Specification in Speech and Sign

Tomas Riad (Institutionen för Nordiska språk, Stockholms universitet): Tonaccentens typologier

Josefin Bloch (Institutionen för Nordiska språk, Stockholms universitet): Prosodi i svenskans morfologi

Tore Janson (prof. em. i afrikanska språk vid Göteborgs universitet, tidigare professor i latin): Bokstäver och ljud i latin

Hartmut Traunmüller: Esperantons fonetik


PERILUS | All issues | 2003 issue | Phonetics at Stockholm University