Audiovisuell perception av svenska vokaler med och utan motstridiga ledtrådar  

Niklas Öhrström

Kandidatuppsats i fonetik, höstterminen 2004

Sammanfattning

En bullrig miljö kan utgöra ett stort hinder att hänga med i ett samtal, i synnerhet vid nedsatt hörsel. I sådana situationer underlättar det om man kan se ansiktet på den man talar med. Visuell information om talarens ansikte bidrar till förståelsen av tal. När den visuella talsignalen inte stämmer överens med den auditiva kan illusioner uppstå. McGurk och MacDonald (1976) visade att ett auditivt [b] med ett visuellt [g] i de flesta fall uppfattades som [d]. Denna studie visar att McGurk-effekten även gäller vokaler. Audiovisuella stimuli med och utan motstridiga ledtrådar presenterades för lyssnare. Resultatet visar att läpprundningsgrad uppfattas genom synen snarare än hörseln. Käköppningsgrad uppfattas främst genom hörseln. Det visade sig att en i huvudsak manlig minoritet av lyssnarna inte litade till synintryck. Närvaro av visuell läpprundning uppmärksammas mer än frånvaro.

pdf-versionen


PERILUS | All issues | 2004 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University