Research Seminars in 2004

Spring Term

Peter Gärdenfors: Hur Homo blev sapiens: Om tänkandets och språkets evolution

Lori Holt (Department of Psychology, Carnegie Mellon University): Context-dependence in speech categorization: The long and the short of it

Hartmut Traunmüller och Francisco Lacerda: Olika syn på datorsimulering av spädbarns språkförvärv

John Harris (Phonetics and Linguistics, University College London): Information flow in phonology and the speech signal

Lori Holt (Department of Psychology, Carnegie Mellon University): Auditory categorization. What general learning principles can teach us about speech categories

Fall Term

Bob McAllister: Strategier för realiseringen av L2 fonologiska kategorier: svenskars uttal av engelskans /s/-/z/ kontrast

Johan Frid (Institutionen för lingvistik, Lunds universitet): Lexikal och akustisk modellering av svensk prosodi

Eeva Klintfors: Konnektionistiska simuleringar inom MILLE-projektet (Modelling Interactive Language Learning)

Carol Stoel-Gammon (Department of Speech and Hearing Sciences, University of Washington, Seattle, USA): Variability and timing in early word productions: Perceptual and acoustic analysis

Claus Nielsen och Søren Laugesen (Oticon Research Centre, Eriksholm, Danmark): Own voice issues for hearing aid users

Gunnar Fant: Tillbakablickar på svensk och internationell fonetikforsning

Bosse Thorén: Förläng rätt ljud!

Barbro Johansson (Svenska Dyslexistiftelsens ordförande): Hemisfärernas subspecialisering och interaktion i tal och musik

Claes von Hofsten (Uppsala Universitet): Spädbarns förmåga att förutsäga händelser och handlingar


PERILUS | All issues | 2004 issue | Phonetics at Stockholm University