Röst- och talfunktion  

Lindblom, B.

In Lärobok i logopedi (in press). Edited by B. Hammarberg and L. Hartelius. Stockholm: Studentlitteratur.

Abstract

Ett mål för detta kapitel är att med utgångspunkt i källa-filter-teorin försöka ge en bild av hur normal röst och normalt tal fungerar, och hur talaren koordinerar andning, ljudbildning och artikulation för att skapa en akustisk signal, som kan tolkas av en lyssnare med avseende på både språkligt och icke-språkligt innehåll. (The goal of this chapter is to give an account of normal speech and the normal voice from the vantage point of the source-filter theory of speech production. We examine how the speaker coordinates respiration, phonation and articulation so as to create a signal that can be interpreted by the listener both with respect to its linguistic and meta-linguistic contents.)


PERILUS | All issues | 2005 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University