Research Seminars in 2005
Spring Term

Johan Sundberg (TMH, KTH) & Björn Lindblom: Andning och fonation: Experiment med tal och sång i ömsesidig belysning

Bosse Thorén: Uttalsundervisning inom svenska som andraspråk: fonetiska och pedagogiska funderingar

Ocke-Schwen Bohn (Aarhus University): Asymmetries in vowel perception: A window on how humans structure the vowel space

Gunnar Fant och Anita Kruckenberg: FK-systemet, prosodi och text-till-tal

Veronica Bergström, Ellinor Strandberg, Sofia Thulin, Maria Tiitso, Hartmut Traunmüller: Läpprundning hos svenska vokaler.

Peder Livijn: Avhandlingsventilering

Fall Term

Francisco Lacerda: Forskning om tidig språkutveckling hos barn” (fakultetsseminarium)

Bosse Thorén: Andraspråkstalares realisering av svenskans kvantitetsdistinktion

Lisa Gustavsson: Att undersöka talperception hos djur

Eva Klintfors: Potential relevance of some general-purpose mechanisms to the onset of language” – projektrapport från MILLE (Modelling Interactive Language Learning)

Eeva Klintfors, Francisco Lacerda m.fl: Vetenskapsteori och lingvistik

Peter Ladefoged (UCLA): Archiving endangered languages: A phonetician's point of view" (fakultetsseminarium)

Three areas of linguistic phonetics: A Round table discussion with Peter Ladefoged


PERILUS | All issues | 2005 issue | Phonetics at Stockholm University