Fonetik light - kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning   [Phonetics Light]  

Engstrand, O.

Studentlitteratur, Lund.

 

 

 


PERILUS | All issues | 2006 issue | Previous | Next | Phonetics at Stockholm University