Research Seminars in 2006
Spring Term

Mary Ann Walter (MIT): Repairing repetitions phonetically

Jan-Olof Svantesson (Lunds universitet): Vad har hänt med mongolisk vokalharmoni?

Tero E. Timonen (psykolog, forskningsdirektör vid Joensuu Universitet): Searching for pivotal responses in the development of children with autism and other related problems in order to maximize the therapeutic gains

Francisco Lacerda & Björn Lindblom: Ett ekologiskt perspektiv på den tidiga talspråksutvecklingen presenteras och diskuteras som teoretiskt modell att testa inom ramen för BabyBot (CONTACT) projektet.

Fall Term

Elisabet Jönsson-Steiner & Verena Felder (Universität Konstanz): Swedish tones and their mental representation

Pétur Helgason (Inst. för lingvistik och filologi, Uppsala universitet): Ton och aspiration i svenska klusiler

Elisabet Eir Cortes & Björn Lindblom (i samarbete med Augustine Agwuele & Harvey M. Sussman, University of Texas): Hur betoning påverkar konsonanters vokalberoende: Metodologi för mätning av formanter och koartikulationsgrad

Bosse Thorén: Svensk brytning på engelska och tyska – temporala studier av engelska och tyska ord, uttalade av infödda svenska talare

Björn Lindblom (i samarbete med Randy Diehl & Sang-Hoon Park): Fonetiska rymder och system: Tre typologiska frågeställningar


PERILUS | All issues | 2006 issue | Phonetics at Stockholm University