Denna sida uppdateras inte längre – vi hänvisar till vår nya hemsida vid Institutionen för lingvistik:

  This page is old and will no longer be updated. Please visit our new webpage at the Department of Linguistics:

 

En tur i fonetikens marker
Här granskas samspelet mellan språkliga och utomspråkliga fenomen i talet.
The role of F0 in vowel perception | The Modulation Theory | Speaker age and sex manipulations

  

Speaking Machines / Geschichte der Sprachsynthese
Tvåhundra års talsyntes, med illustrationer i ljud och bild. 
Wolfgang von Kempelen (1734-1804)

  

http://www.ling.su.se/staff/hartmut/bilder/se.gif  Våra svenska dialekter - SweDia 2000
Här kan du lyssna på över 100 svenska dialekter inspelade i hela Sverige och de svensktalande delarna av Finland. 

 Olle Engstrand:  Ljudexempel, termer och övningar till boken Fonetikens grunder 

Hartmut Traunmüller:  Ljudvågor i luften  Auditory scales of frequency representation
Studiebesök på Internet (Fonetiska tillämpningar, talteknologidelen)

 

  

 

FORSKNINGSPROJEKT

Fonetisk form 
De svenska dialekternas fonetik och fonologi år 2000
Phonetic variation and sound change
Ordprosodi i estniskt spontantal
Form och substans i fonetiska system

Talkommunikationsprocessen
The X-ray project
The APEX project
Paralinguistic variation in speech
Paralingvistisk fonetik
Separation av språklig och annan information i talet
Audiovisuell integration och talperceptionsteori

Talutveckling
Spädbarnets språkvärld
Tidig språkspecifik ljudutveckling
Jollerprosodi - det lilla barnets väg till modersmålets musikaliska dynamik