Studiebesök på webben inom ramen för kursen Fonetiska tillämpningar, talteknologidelen

Program

För att kunna lyssna till det som erbjuds, vilket är en förutsättning för att kunna följa det här programmet med god behållning, behöver du hörlurar eller en bra högtalare ansluten till datorn.

1) Wolfgang von Kempelen's speaking machine and its successors
(Utanför programmet: Mera om Kempelens bedrifter)

2) Articulatory synthesis: Följ länkarna som gömmer sig under var och en av de fyra bilderna längst nere på sidan.

3) Multimodal Speech Synthesis: Audiovisuell talsyntes från KTH.

4) Talteknologilänkar (längre ner på sidan): Testa och jämför olika system för text-till-talsyntes interaktivt.

5) En tur i fonetikens marker (om du inte har gått den förut), särskilt sid. 4 - 9.

6) För den som vill experimentera med talsyntes själv: MBROLA (difoner) | Festival | BOSS (unit selection).

Skriv en kortfattad och informell rapport, där du nämner det intressantaste du hittar, särskilt under punkt 4.

Lättsmält och ändå lärorik litteratur om syntes och automatisk igenkänning av tal föreligger i Hal's Legacy, närmare bestämt i kapitel 6 (Joseph P. Olive: "The Talking Computer": Text to Speech Synthesis) och 7 (Raymond Kurzweil: When Will HAL Understand What We Are Saying? - Computer Speech Recognition and Understanding (Läses lämpligast från papper.)


H. Traunmüller, senast ändrad 06-12-08