Papers on lipreading aids


Hartmut Traunmüller (1974) "Lipreading aid tested in continuous speech". STL-QPSR 4/1974: 18–29 (Dept. of Speech Transmission and Musical Acoustics, Royal Inst. of Technology, Stockholm). pdf

Hartmut Traunmüller (1975) "A visual lipreading aid" in G. Fant (ed.) Speech Communication, Vol. 4, Almqvist & Wiksell, Stockholm, pp. 111-120. ISBN: 0470254289

Hartmut Traunmüller (1975) "Lippenablesehilfe für Gehörlose: visuelle oder taktile Darbietung von Ergänzungsinformation?". STL-QPSR 4/1975: 27-35 (Dept. of Speech Transmission and Musical Acoustics, Royal Inst. of Technology, Stockholm). pdf

Hartmut Traunmüller (1976) "Oral kommunikation med döva genom förtydligad artikulation" i B. Lindblom och P-E. Nordström (red.) Fonetik och Uttalspedagogik pp 95–102. (Inst. för lingvistik, Stockhlolms universitet) inskannad

Hartmut Traunmüller (1976) "Sätt att presentera ur en elektroakustisk signal utvunnen information för döva, samt anordning för utförande av sättet". Svenskt patent nr 7508760-1. English version: US patent 7508760-1.

Hartmut Traunmüller (1977) "Sentifonen, ett taktilt talkommunikationshjälpmedel för döva". Teknisk rapport 1977-1. (Institutionen för talöverföring, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm).

Hartmut Traunmüller (1977) "Övningsmaterial för talavläsning med Sentifonen". (Kompendium, Institutionen för talöverföring, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm)

Hartmut Traunmüller (1980) "The Sentiphone, a tactual speech communication aid". Journal of Communications Disorders 13: 183-193. doi


H. Traunmüller | Dept. of Linguistics | Stockholm University