Manipulation av talares ålder och kön


I den mån som vi fonetiker förstår vari ljudskillnaden består, kan vi också förvandla talarnas röster. Så kan vi testa om det finns någonting kvar som vi ännu inte förstår, men som lyssnare fäster avseende vid. Här kan du lyssna på några sådana förvandlingar.

Manipulation av en talares ålder
5 år - 12 år - 14 år - 21 år

Meningen sas av en 21-årig student. Talsignalen analyserades med en automatisk metod (LPC) med vilken man får en beskrivning av talsignalen med ett antal parametervärden uppdaterade var tionde millisekund. Parametrarna står för sådant som tonhöjd och intensitet, formanternas frekvenslägen mm. Om man nu styr en talsyntesapparat med dessa parametervärden, så får man en syntetisk kopia av den ursprungliga meningen. På det viset erhölls 21-årsversionen av meningen du hörde. De övriga versionerna erhölls genom att räkna om prametervärdena före återsyntesen av meningen.

Med den här metoden kan man också

förvandla vanligt tal till en viskning

(och det är knepigare än du kanske tror).

Man kan också förvandla talaren med avseende på kön.

Kvinna - förvandlad till man

Man - förvandlad till kvinna

Låter det övertygande? Inte helt, kanske. Vissa drag av det ursprungliga könet verkar finnas kvar i de omräknade versionerna, eller hur?

Ett bordssamtal

I rollerna

Den vuxna kvinnan . . . . . Eva Öberg
Den 13-åriga flickan . . . . . Eva Öberg
Den 5-åriga flickan . . . . . Eva Öberg
Den vuxne mannen . . . . . Eva Öberg


Talmaterialet är taget ur en studie av Hartmut Traunmüller, Peter Branderud och Aina Bigestans (1989).
nästa sida - nästa sida - nästa sida

Utlagd i november 1996