[Bild på bokomslaget] Viskningar och rop - paralingvistisk fonetik

Hartmut Traunmüller (2000)

I Att förstå det mänskliga. Humanistisk forskning vid Stockholms universitet. red. av Kerstin Dahlbäck.
Stockholm: Natur och Kultur, sid. 308 - 330.

 

SAMMANFATTNING

Det här är en populärt hållen preliminär rapport från forskningsprojektet "Paralingvistisk fonetik" som också innehåller en utförlig sammanfattning av artikeln "Sound symbolism in deictic words".

Paralingvistisk fonetik (projektbeskrivning) | Sound symbolism in deictic words (abstract)


Andra publikationer av H. Traunmüller, Avd. för fonetik, Inst. för lingvistik, Stockholms universitet